Познато в непознато...феномени.

Природа в уловени мигове :
Асоциация-провокация ;-) (blood vessels of the eye and lightning) (*Снимките на светкавиците са мои, а тези на очното дъно от Net-a.
Поиграх си,... да ги извлека ;-)
Още една асоциация-провокация: Две снимки на кръвната колона в съдовете на очното дъно, получена чрез оптична кохерентна томография, а последният кадър е от любима река.
Това пък, са два вида кадри : Първата група са газови дупки от замръзналите ни водоеми, а втората група са снимки от Net-а на невроните в мозъка - с дендритите и аксоните им. Интересно, нали?!
Първата снимка е от любимата река, а втората е изследване на съдовете на очното дъно с контрастното вещество индоцианин-грюн, сиреч : Индоцианин-грюнова ангиография (ICG);-) Природата, вероятно ползва едни и същи универсални технологии за да прави различнни неща в различни места...

Коментари

Популярни публикации от този блог

Рило-Родопско препускане...

Твърде хубаво беше, за да продължи дълго...