Всичко е в цвят и плува, пълзи, хвърчи и мърда...

Това видях - това споделям...

Коментари