Иновация от TFO...

Авангардно решение е, но не касае всичките водачи ;-(, от което следва и половинчата му ефективност.
Инфото и снимките - от Net-а.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Рило-Родопско препускане...

Твърде хубаво беше, за да продължи дълго...